Εγγραφή

Καταληκτική ημ/νία: Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023

Κλείστε τη θέση σας τώρα!

Δεν επιλέξατε Κατηγορία Εγγραφής
Δεν επιλέξατε Τρόπο Πληρωμής
Δεν συμπληρώσατε Επωνυμία
Δεν συμπληρώσατε Διεύθυνση
Δεν συμπληρώσατε Πόλη
Δεν συμπληρώσατε Τ.Κ.
Δεν συμπληρώσατε Νομό
Δεν συμπληρώσατε ΑΦΜ
Δεν συμπληρώσατε ΔΟΥ
Δεν συμπληρώσατε Δραστηριότητα
Δεν συμπληρώσατε Τηλέφωνο
Δεν συμπληρώσατε Fax
Δεν συμπληρώσατε Email
Δεν επιλέξατε Πακέτο Συμμετοχής

1ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

2ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

3ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

4ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

5ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

6ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

7ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

8ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

9ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

10ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

11ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

12ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

13ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

14ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

15ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

16ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

17ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

18ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

19ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

20ος συμμετέχοντας (φυσική παρουσία)

Δεν συμπληρώσατε Όνομα συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Επώνυμο συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Email συμμετέχοντα
Δεν συμπληρώσατε Θέση συμμετέχοντα

Όροι συμμετοχής:

Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%

Μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης εγγραφής θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Όλες οι συμμετοχές πρέπει να προπληρωθούν. Σε περίπτωση μη συμμετοχής χωρίς ενημέρωση ακύρωσης, το κόστος συμμετοχής θα τιμολογηθεί κανονικά. Για τυχόν ακυρώσεις πρέπει να μας ενημερώσετε με email το αργότερο έως τις 20/11/2023, διαφορετικά το κόστος συμμετοχής θα χρεωθεί κανονικά.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.